سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهاد سلیمیان – مدرس دانشگاه پیام نور نجف آباد
اکرم سمالپوربابااحمدی – دانشجو دانشگاه پیام نور تیران

چکیده:

یکی از مهمترین موانع برای استفاده از بانکداری اینترنتی و عدم امنیتی تراکنش ها و برخی سوء استفاده ها درمسیر انجام مبادلات مالی است به همین دلیل جلوگیری از نفوذ غیرمجاز و تشخیص جرم از مسائل مهم درموسسات مالیو بانکهاست دراین مقاله سیستمی هوشمند طرح شده است که تشخیص رفتارهای مشکوک و غیرمعمول کاربران در سیستم بانکداری اینترنتی را امکان پذیر می سازد از آنجا که رفتار کاربران مختلف همراه با ابهام و عدم قطعیت است این سیستم براساس نظری فازی طراحی شده تا رفتار کاربران را شناسایی کرده و رفتارهای مشکوک با شدتهای مختلف را دسته بندی کند مدل طراحی شده درسیستم بانکداری اینترنتی بانک ملت به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای برخط کشور ازمایش شده و نتایج آن نشان دهنده موفقیت سیستم درشناسایی رفتارهای مشکوک بادرجه صحت ۹۳% است.