سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی دهقان – مجتمع دانشگاهی هوافضا دانشگاه مالک اشتر کیلومتر ۲۰ اتوبان تهران کرج
علی کیاپاشا –
سیدهادی چهل تنی –

چکیده:

دراین مقاله ساختاری ک سیستم هوشمند که برای خودکارسازی فرایندتولید سناریوی پرواز یک ماهواره طراحی و پیاده سازی شده است ارایه می گردد ماموریت فرضی این ماهواره تصویربرداری از نقاط مشخص شده توسط کابران مختلف و همچنین تهیه تصاویر متوالی بصورت رویدادگرا از نقاطی است که وقوع آتش یا آتشفشان درآنها تشخیص داده شدها ست فرض براین است که نرم افزار متداول پرواز ماهواره در حالت عدم وجود نرم افزار هوشمند توانایی مدیریت عملکرد عمومی ماهواره با استفاده از دستورات جزئی رسیده از اپراتور مستقر درایستگاه زمینی را دارا می باشد و این سیستم می بایست با دریافت یا تولید ماموریت های تهیه تصاویر از یکنقطه با طول و عرض جغرافیای مشخص، سناریوی پرواز میکروماهواره را تولید نماید دراین مقاله مقدمه ای برسیستمهایه وشمند و معماری آن برای یک سیستم فضایی سناریوی همکاری ماهواره و ایستگاه های زمینی و ماموریت مورد نظر این ماهواره بیان خواهد شد. پس از آن معماری پیشنهادی و چگونگی پیاده سازی لایه های مختلف سیستم هوشمندو یکپارچه سازی آنها و همچنین پیاده سازی بستر تست نرم افزار درحلقه ارایه خواهد شد.