سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نگار زمان زاده – پژوهشگاه نیرو-تهران-ایران
آزاده زمانی فر – پژوهشگاه نیرو-تهران-ایران
شیدا سیدفرشی – پژوهشگاه نیرو-تهران-ایران

چکیده:

رشد روز افزون مشترک ین، افزایش تقاضای انرژی ومحدودیت ظرفیت خطوط انتقال و منابع دولت ی در ایجاد ظرفیت های جدید از مشکلات عمده ای است که صنعت برق با آن مواجه است. شبکه هوشمند قادر به پاسخ به تقاضای بار مشترکین بدون نیاز به افزایش ظرفیت تولید و آلودگیco2 محیط می باشد. یک ی از زی ر سیستمها ی شبکه هوشمند در سطح توزیع، کنترل مستق یم بار مشترک ین می باشد که با برقراری ارتباط دو طرفه بین شرکت توزیع و مصرف کنندگان، کنترل بار مشترکین در هنگام پیک بار و ی ا مواقع اضطراری توسط شرکتهای توزیع امکان پذیر م ی شود . بد ین صورت که شرکت توزیع برنامه های کنترل بار را که نی از به مشارکت مصرف کنندگان دارد از طرق مختلف به اطلاع مصرف کنندگان می رساند و مشترکین نیز در صورت تمایل به شرکت در برنامه ها ی کاهش بار ، آمادگ ی خود را اعلام می کنند. شرکت توزی ع با توجه به بر نامه انتخا بی توسط مشترک، تجهیزات لازم را در سایت مشترک نصب و راه اندازی می کند . در صورت نی از به کاهش بار جهت جلوگیری از خاموشی، شرکت توزیع بسته به نوع قرارداد پس از مطلع کردن مشترکین و یا بدون اطلاع آنها از راه دور اقدام به کاهش بار مشترکین مورد نظر می نماید. جهت کاهش بار مشترکین توسط شرکت توز ی ع و از راه دور نی از به نصب تجهیزات سخت افزاری کنترلی در سایت مشترک و نرم افزار انتخاب و کنترل بار مشترکین در شرکت توزیع می باشد . ای ن مقاله به تشریح نحوه طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل بار در ساختمان اداری پژوهشگاه نیر و مشتمل بر نصب و راه اندازی سیستم مد یریت ساختمان ، تعیین بارهای قابل کنترلی و سناریوهای کنترلی، درگاه ارتباطی مشترک، طراح ی و پیاده سازی نرم افزار مدیریت بار جهت انتخاب مشترکین و سناریوی کنترل بار و ارسال دستور کاهش بار می پردازد و قابلیت های مهم سیستم را بیان می کند.