سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا سیفی – استادیار دانشگاه شیراز
حسین سیفی – استاددانشگاه تربیت مدرس
اکبر رهیده – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

باتوسعه صنعت برق بویژه دربخش تولیدضرورت استفاده ازشبیهسازی نیروگاه ها هرچه بیشترمحسوس می گردد دراین مقاله بیشترتمرکز برنیروگاه های بخارسوخت فسیلی انجام گرفته و ابزار ایجاد سیمولاتور با قابلیت های بالای آموزشی و تحقیقاتی با امکانات وسیع محاسباتی و گرافیکی از جنبه های مختلف پیادهس ازی گردیده است بدین منظورنرم افزاری درمحیط SIMULINK/MATLAB طراحی و پیاده سازی شده است تا با استفاده ازآن بتوان هرنیروگاه بخارسوخت فسیلی را شبیه سازی و اززوایای مختلف بررسی و موشکافی نمود. درادامه برای نمایش قابلیت تحقیقاتی ابزار ایجاد شده درشبیه سازی نیروگاه کنترلرجدیدی برای پایدارسازی نوسانات سرعتتوربین بخارنیروگاه به کمک ذخیره ساز ابررسانای انرژی مغناطیسی SMES طراحی و با نتایج قبلی مقایسه شده است نتایج شبیه سازی برروی یک نیروگاه نمونه ۱۱ مگاواتی ارایه شده است که نشاندهنده قابلیت بالای این نرم افزار می باشد.