سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد طرفدارحق – دانشگاه تبریز دانشیار
کریم روشن میلانی – شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان شرقی

چکیده:

این مقاله ضمن معرفی شبکه های هوایی فشارمتوسط با کابل فاصله دارSpacer Cables پیشرفته های حاصل ازنصب اولین خط هوایی ۲۰کیلوولت کابل فاصله دار ایران را که درشهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز درحال طی مراحل نهایی می باشد ارایه می نماید فاز اول خط مذکور بهطول ۶۵۰متر بصورت چهارمدار برروی یک پایه مشترک درحال نصب بوده و قدرتی معادل ۳۶۰ مگاوات را برای تغذیه بارهای صنعتی این منطقه تامین خواهد نمود روشهای اساسی طراحی الکتریکی و مکانیکی خط مذکور دراین مقاله ارایه میگردد تحلیلهای مکانیکی کنسولهای پایه های عبوری و کششی که با نرم افزار ABAQUS انجام شده است نیز ارایه خواهد شد همچنین نتایج مشخصه های کشش ـ فلش حاصل ازیک نرم افزار ویژه نوشته شده ارایه میشود.