سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم امینی کیا – کارشناس ارشد برق- الکترونیک
مجید ولی زاده – دانشجوی دکترای برق – قدرت دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله منطقه جلفا که در مرز قرار داشته و به دلیل کوهستانی بودن، تامین انرژی الکتریکی برای روستاهای کوچک آن امری بسیار هزینه بر و تا حدی غیر اقتصادی است مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نزدیکی منطقه به رود ارس امکاناستفاده از نیروگا ههای تلمب های در مقیا سهای کوچک فراهم است. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از چند روش هوشمند طراحی منابع انرژی الکتریکی شامل نیروگا ههای تلمب های، انرژی خورشیدی و نیروگا ههای بادی به گون های انجام شود که علاوهبر تامین انرژی الکتریکی بار در شرایط مختلف، هزینه تمام شده شبکه نیز حداقل شود. در این مقاله رو شهای ژنتیک PSO و استعماری مورد استفاده قرار گرفت هاند. با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری با سرعت همگرایی بالا اندازه بهینه این منابع تعیین و تابع هزینه مینیمم شده است. کارایی این سیستم در شرایط مختلف با استفاده از اطلاعات واقعی پروفیل بار و داد هه ایهواشناسی مورد بررسی قرار گرفته است.