سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم شاهسوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
روح ا…. فدایی نزاد – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان-دانشکده برق و کامپیوتر
مسعود رشیدی نژاد – دانشیار بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هدف از این تحقیق، دستیابی به بهینه ترین سیستم تولید انرژی از نظر قیمت برق تمام شده جهت تأمین انرژی منطقه ای درآذربایجان شرقی میباشد. سیستم مورد بررسی شامل منابع انرژی ترکیبی دیزل ژنراتور، آرایههای خورشیدی، توربین بادی، بانک باتری میباشد که عمر سیستم ۲۵ سال در نظر گرفته شده است. محاسبات انجام شده بر اساس قیمت سوخت آزاد در ایران انجام شده است. قیمتها و تجهیزات مورد استفاده همگی واقعی و از نظر تکنولوژی قابل دسترس میباشند مدل سازی و بهینه سازی اقتصادی توسط نرم افزار HOMER انجام شده است. با توجه به نتایج بدست آمده ترکیب دیزل-توربین بادی – باتری مناسبترین ترکیب جهت تأمین انرژی منطقه موردنظرمی باشد. سیستم بهینه با استفاده از نرم افزار visSim مدلسازی و تأثیر تغییرات بار، شارژ، دشارژ باتری و لحظه ورود توربین بادی بر توان تولیدی دیزل، ولتاژ و فرکانس سیستم نشان داده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده تغییرات ولتاژ و فرکانس سیستم طراحی شده قابل قبول میباشد .