سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ئاشو شجاعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشکده مهندسی برق کامپیوتر و فناوری
مهدی دهقان تخت فولادی –

چکیده:

یکی ازجدیدترین زمینه های کاربردی فناوری نانو طراحی معماری سازگار پروتکلهای ارتباطی و ابزاری استکه بتوان از آنها در توسعه مخابرات چندمقیاسی نظامی صنعتی و پزشکی استفاده کرد به شاخه ای از مخابرات ه به بررسی وحل چالشهای شبکه های ریزمقیاس با تجهیزاتیدر حدود میکرو تا نانومتر ۱۰ -۹ متر می پردازد شبکه های نانویی می گوییم دراین مقاله ضمن معرفی مخابرات دوربرد نانویی و کاربردهای پزشکی و نظامی ان کانال مخابراتی مبتنی بر انتشار مولکولی یک مولکول پیغامبر ایده آل را برای محیطهای هوا آب و پلاسمای خون شبیه سازی و تحلیل می کنیم یکی از مهمترین مزایای انتشار مولکولی سادگی و کارایی بالای ان برای انتقال سیگنالها همه پخشی درفواصل دور و نزدیک و نیز عدم نیاز آن به حجم بالایی از ماده و انرژی برای انتقال سیگنالهای اطلاعات است از نوآوریهای این مقاله کدگذاری اطلاعات برروی زنجیره های مولکولی بی خطر در بدن انسان و مدلسازی فرایند انتقال اطلاعات طبق داده های تجربی مربوط به محیط مایع خون است.