سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن خسروی پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
فرامرز هرمزی – استادیار دانشگاه سمنان
سمانه میرحاج – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

درسالهای اخیر به دلیل اهمیت بالای اختلاط سریع و کارآمد درسیستم های میکروجریان درزمینه های بیوشیمیای ی مانند واکنشهای آنزیمی و بیوپزشکی مانند آنالیز RNA DNA تحقیقات بسیاری درزمینه اختلاط درمیکرومیکسرها صورت گرفته است دراین مطالعه از دینامیک سیالات محاسباتی برای مدلسازی سه بعدی جریان تک فازی درون یک میکرومیکسر پیچشی غیرفعال passive استفاده شده است هدف ازاین مدلسازی بررسی میزان تشکیل گردابه های دین و اثرپارامترهای طراحی ابعاد میکروکانال ها و عملیاتی عدد رینولدز برروی افت فشار و میزان اختلاط است فرایند مدلسازی با حل همزمان معادلات ناویراستوکس و معادله نفوذ جابجایی با روش المان محدود درمحدوده اعدادرینولدز ۳۲-۰/۱ انجام شده است نتایج نشان دادند که محدوده را میتوان محدوده تغییر مکانیسم اختلاط و آستانه تشکیل گردابه های دین درنظر گرفت