سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین علی آبادی – دانشگاه صنعتی شریف
نوشین ربیعی – دانشگاه آزادکازرون
همایون عریضی اصفهانی – دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

دراین مقاله یک فیلترمیان گذر دوبانده ۲-ports فشرده مایکرواستریپی طراحی شده است کهدردو باند فرکانسی ۱۲GHZ مورد استفاده درسیستم های شبکه انتقال اطلاعات بی سیم WLAN دارد یک فیلتر۲ قطبی میانگذرابررسانای دمای بالا که HTS نام داشته با پاسخ فرکانسی شبه بیضوی طراحی و ساخته شد ساختارفیلترمایکرواستریپ و پیکربندی آن به گونه ای پیاده سازی شده استکه دو صفر انتقال دردولبه پاسخ فرکانسی فیلتر ظاهر شده و گزینش فیلتر افزایش یابدبا استفاده از مشددهای با ساختارفشرده مشخصه های فیلتر با فرکانس مرکزی ۱۲تا۶۰مگاهرتز و پهنای باند ۳درصد برروی زیرلایه ای با ابعاد ۱۰میلیمتر به دست آمده است فیلترطراحی شده با استفاده از یک فیلم نازک یک طرفه YBCO برروی زیرلایه کریستالی LaAl2O3 به ضخامت ۱mm می توان ساخت مشخصه های اندازه گیری شده فیلترساخته شده دردمای نیتروژن مایع با انطباق بسیارخوبی با نتایج شبهی سزای منتج به کمترین تلف باند عبور حدود ۰/۵دسی بل شده و همچنین پهنای باند برای نقاط با تلف یک دسی بل پایین تر از مینیمم تلف باند عبور ۱۱۰مگاهرتز اندازه گیری شد دراین مقاله با بررسی دقیق فیلتر مایکرواستریپ میانگذر و نیز پارامترهای پراکندگی S-Parameters آن و تحلیل و شبیه سازی ضریب انعکاسهایورودی و خروجی این فیلتر بکمک نرم افزار ADS( Advance Design System برروی چارت اسمیت Smith Chart خواهیم پرداخت