سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی شهبازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
بهزاد بیات – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فرشاد مقرب طهرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حمید محمد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

دراین مقاله برای جلوگیری از لغزش دردرایو سیستم دو جرمی با اتصال کششی و حفظ پایداری سیستم کنترل کننده ای نوین پیشنهاد شده است ساختار کنترل ترکیب شده از یک کنترل کننده PI به همراه فیدبکهای اضافه شده متفاوت برای طراحی ضریب کنترل کننده و پارامترهای فیدبک از روش جایابی قطب کلاسیک استفاده شده است معادلات جبری که اجازه ی محاسبه پارامترهای ساختار کنترل را میدهد بطور کامل بسط یافته و محدودیت طراحی به سبب تعداد درجه آزادی درایو سیستم مطرح شدها ست با بکارگیری این کنترل کننده نوسان پیچشی بطور موثری میرا می شود همچنین همه ی سیستم ها با یک فیدبک اضافه شده می توانند به ۳ گروه متفاوت مطابق بر مشخصات دینامیکی شانتقسیم شوند