سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک
حاتم محمدی کامروا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادفسا

چکیده:

جمع کننده ها عنصر مرکزی برای مدارات ریاضی پچیده مانند جمع، ضرب، تقسیم و توان (نمایی )می باشند . با توجه به این مهم ایده و تحقیقات جدید برای ساخت تمام جمع کننده ها ضروری است. در این مقاله یک جمع کننده با توان پایین و سرعت بالا ارائه شده است که از طراحی مدار آنالوگ دیجیتال ترکیبی (هایبرید) به منظور افزایش انتشارcarryاستفاده شده است. این جمع کننده دارای تاخیر ۸۰psو مصرف توان ۱uw می باشد. شبیه سازی ها و نتایجنشان می دهند که طرح پیشنهادی منجر به یک جمع کننده با توان مصرفی پایین و سرعت بالا می باشد لذا انتظار می رود در مدارات آنالوگ و دیجیتال استفادهشود. مقدار ولتاژ منبع مدار۰٫۶۵-۱٫۲v می باشد و مدار بر اساس تکنولوژیnm,cmos350با استفاده از نرم افزارhspice شبه سازی شده است