سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد رستمی – بخش مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیاوش خرسندی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یک SRLG گروهی از لینکهای یک شبکه نوری است که یک منبع فیزیکی یکسان دارند مانند کابل، کانال، گره یا زیرساخت به گونه ای که یک خرابی در آن منبع باعث خرابی همه لینکهای آن گروه خواهد شد برای آنکه تحمل پذیری در برابر خرابی در شبکه به وجود آید دو مسیر بین هر دو گره در شبکه در نظر گرفته می شود که یکی مسیر فعال و دیگری به عنوان یک مسیر پشتیبان است که درهنگام بروز خرابی در مسیر فعال جایگزین آن خواهد شد برای بهینه شدن این مکانیزم در برابر خرابی باید دو مسیر به گونه ای انتخاب شود که در کمتری تعداد SRLG مشترک باشند دراین مقاله الگوریتمی برای یافتن این دو مسیر در شبکه طراحی کنیم