سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا احدیت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز

چکیده:

اخیراسیستمهای الکترونیکی بطورمداوم راهی برای ورد به داخل موتورها و اجزای انتقال قدرت خودرو پیدا کرده اند امروزه موتورها سیستم های انتقال و هیدرولیک خودرو بیش از پیش با یسستمهای الکترونیکی با دقت بالایی درحال کامل شدن هستنددراین مقاله کنترل موتور BLDC درسیستمهای SBW خودرو با نرم افزار مطلب شبیه سازی گردیده که با کمک سیستم شبیه سازی جاده ای و تلفیق آنها میزان خطای سیستم قابل بررسی بوده تادرجهت عملکرد بهینه آن طراحی سیستم درراستای میل به سمت بهینه شدن تغییر کند و نهایتا براساس آن شبیه سازی و طراحی و پس ازمراحل ازمایش و تایید نهایی درمحصولات داخلی استفاده گردد.