سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ئاسو شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی فناوری اطلاعات واحد قزوین
مهدی دهقان تخت فولادی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبدالرسول قاسمی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از مهمترین مباحث جدید در توسعه شبکه های حسگر بی سیم مساله طراحی معماری تجهیزات و پروتکلهای مخابراتی برای شبکه هایی با مقیاس بسیار کوچک و با هدف استفاده درسناریوهای مختلف نظامی صنعتی و پزشکی است دراین راستا محققین میان رشته ای متعددی در سراسر دنیا به طراحی و توسعه گستره جدیدی از علم مخابرات به نام شبکه های نانویی مشغول هستند با توجه به فاصله فرستنده و گیرنده درشبکه های نانویی آن ها را به سه دسته نزدیک برد نانومتر تا میکرومتر برد متوسط میکرومتر تا میلی مترو دوربرد میلی متر تا متر تقسیم می کنیم روشهای نزدیک برد مانند سیگنالینگ یونی و استفاده از موتورها و ریلهای مولکولی ارتباط نانوماشین ها را درفاصله های کوچکتر از میکرومتر فراهم می کنند و نقطه ضعف اصلی آنها درهنگامی مشخص میشود. که با افزایش فاصله بین فرستندهو گیرنده تا حد چندمیکرومتر فرآیند انتقال اطلاعات بسیار کندتر می شود درروشهای بردمتوسط مانند باکتریهای تاژک دار و نانوموتورهای کاتالیستی می توان تبادل اطلاعات را با سرعت بیشتری و درفاصله های بیشتر از میکرومتر انجام داد.