سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یاسان سلیمانی – باشگاه پژوهشگران جوان واحد اراک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ایران
زینب طرفدار منفرد – باشگاه پژوهشگران جوان واحد اراک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ایران

چکیده:

از جمله محصولات تولید شده در مجتمع های پتروشیمیایی درایران اتیلن گلیکول میب اشد که خالص بودن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برروی قیمت فروش محصول تاثیر به سزایی دارد از آنجایی که در طی فرایند تولید اتیلن گلیکول مقداری ۱و۴ دی اکسان تولید می گردد و این ماده به صورت ناخالصی در محصول اصلی وجود دارد لذا جهتجداسازی این ترکیب از محصول اصلی استفاده از برجهای تقطیر جزء به جزء پیشنهاد می گردد دراین تحقیق با استفاده از نرم افزار hysys و با کاربرد معادله حالت مناسب فرایند تقطیر جزء به جزء را طراحی و شبیه سازی نموده و شرایط عمیاتی مناسب بهینه سازی شد.