سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک وکیلی – دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه شیراز
شهرام بهادری حقیقی –
رحیم غیور –

چکیده:

دراین مقاله ابتدا ساختار موجبر کریستال فوتونی با شبکه مربعی نشان داده شده و پس از بررسی مد انتشاری آن پارامترهای شبکه کریستال فوتونی برای هدایت پرتو نور با طول موج μm 1/55 =λ تعیین گردیده است سپس با توجه به موجبر طراحی شده یک ساختار کوپلر هدایتی کریستال فوتونی معرفی شده است حالتهای مختلف عملکرد کوپلر هدایتی طراحی شده شبیه سازی و ارائه شده است د رنهایت مدولاتور دامنه نور با استفاده از ساختار تداخلی ماخ – زندر کریستال فوتونی با شبکه مربعی را طراحی کرده و عملکرد آن را شبیه سازی نموده ایم.