سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

چکیده:

دراین تحقیق طراحی یک مخزن وکیوم مکعبی به ابعاد ۴×۵×۶ متر برای خشک کردن ترانسهای مجتمع فولادمبارکه به کار میرود مورد بحث قرارگرفته است ابتدا به لزوم طراحی دقیق این مخازن اشاره شده چراکه تخریب این مخازن می تواندبسیار سریع و ناگهانی باشد پس ازآن تاریخچه ای از کارهای قبلی که برروی مخازن وکیوم انجام شده مورد بحث قرارگرفته است سپس تئوری مساله مورد بحث قرارگرفته و سعی شده تا حد امکان مساله فورموله بندی شود درادامه یک مخزن وکیوم عینی که برای مقاصد پوشش دهی شیشه مورد استفاده قرارمیگیرد مورد تست و اندازه گیری قرارگرفته و به کمک آن از صحت نتایج شبیه سازی اطمینان حاصل شده است با توجهبه صحت نتایج تجربی و همخوانی آن با شبیه سازی ها شبیه ساز های مخازن پیشنهادی انجام شده است.