سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن صفاری پور – دانشجوی دکتری
رضا امینی – کارشناس ارشد
الهام شکوهیان – کارشناس ارشد
محمدحسن صفاری پور – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هرماشینی که بتواند ازجراین مداوم سیال انرژی بگیرد و یا به آن انرژی بدهد توربوماشین گویند فن به توربوماشینی اطلاق می شود که با دریافت انرژی از منبع محرک درطی فرایند تبادل انرژی درآن تبادل مومنتوم لازم بین تیغه های فن و سیال جهت به جریان واداشتن هوا را به آن میدهد دراین مقاله هدف تحلیل جریان دریک فن محوری با یک روتوردرجلو و یک استاتور درپشت فن است این ساختار نمونه نوعی توربوماشین جریان محوری یک مرحله ای می باشد با درنظرگرفتن روتور و استاتور دریک محاسبه تداخل بین این اجزا محاسبه می شود دراین تحقیق با استفاده از یک حل پایا و درنظر گرفتن روتور با ۹ پره و استاتور۱۲ پره و برای زاویه متفاوت روتور و استاتور مساله تحلیل میشود دراین تحقیق پره ها دارای سرعت دورانی ۱۸۰۰rpm می باشند.