سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد حبیبی – کارشناس مرکز طراحی و تامین تجهیزات دریایی (متد)
سعید محمدی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، پردیس دا
حمیدرضا قره شیخ لو – کارشناس مرکز طراحی و تامین تجهیزات دریایی (متد)
محمد ضرابیان – کارشناس مرکز طراحی و تامین تجهیزات دریایی (متد)

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق مشخصه یابی و شبیه سازی فرآیند تولید پروفیل فولادیHP با مقطع خاص بالب فلت می باشد.جهت مشخصه یابی از آنالیز کوانتومتری، سختی سنجی در مغز و سطح نمونه به همراه تصاویر متالوگرافی برای تعیینترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی، بررسی های میکروساختار و اندازه دانه استفاده شد. سپس با توجه به نتایج حاصل گریدپروفیل، فرآیند تولید و عملیات حرارتی با تطبیق نتایج با استانداردهای دریاییASTM A131/A131M–۰۴ ,ASTM A6/6M مشخص گردید. نتایج نشان می دهد که پروفیل دارای میکروساختار فریتی-پرلیتی و مقادیری ذراتریز سمانتیت و کاملاً ریز دانه با اندازه دانه ۱-۸و سختی میانگین سطح و مغز به ترتیب ۱۵۶ و ۱۴۲ ویکرز می باشد. باتوجه به نتایج به دست آمده، مقطع مورد مطالعه در دسته فولادهای با استحکام نرمال و گریدE دریایی می باشد. از این رو فرآیند ذوب ریزی پروفیل مذکور بایستی در کوره های الکتریکی یا قوسی تحت خلاء و به صورت کاملاً اکسیژن زدایی شده و با عملیات حرارتی نرماله و یا نورد کنترل شده صورت پذیرد. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی به خوبی تطابق ابعاد طراحی شده در مدل با ابعاد ذکر شده در استاندارد را با در صد خطای قابل قبول نشان می دهد