سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه حیدری نیا – گروه فیزیک – دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالحمید قلمبر دزفولی – گروه فیزیک – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تولید یونها در محیطهای پلاسمایی و مشخصه یابی آنها با استفاده از ابزارهای طیف سنجی از موضوعات مورد توجه محققین و پژوهشگران در حوزه های مختلف علم و تکنولوژی میباشد . در این مقاله سعی شده است تا با طراحی و شبیه سازی یک سیستم مشخصه یابی جرمی زمان پرواز نسبیت به بررسی پارامترهای مهمی همچون توان تفکیک و درصد انتقال اقدام گردد. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از نرم افزار ۷٫۰ SIMION یک طیف سنج جرمی زمان پرواز طراحی و شبیه سازی شده است و اثر تغییر ولتاژ و طوال الکترودها بر توان تفکیک و درصد انتقال طیف سنج مورد مطالعه قرار گرفته است.