سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد کریمیان علی آبادی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
بهمن ملکی پور – کارشناس ارشد مهندسی رودخانه، دانشگاه صنعت آب و برق تهران
محسن غفاری – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

در این مقاله روند طراحی و شبیه سازی رفتار فیوزگیت ها روی سرریز یک سد موجود، با هدف افزایش ظرفیت ذخیره مخزن ارائه گردیده و با توجه به تغییر مشخصه های سرریز مجهز به فیوزگیت در تخلیه سیلاب، یک مدل روندیابی اختصاصی تهیه شده است. بررسی هیدروگراف های ورودی و خروجی، عملکرد مناسب سیستم فیوزگیت و تاثیر آن بر ظرفیت تخلیه سرریز را به نحو محسوسی نشان می دهد. همچنین معیارهای ریسک منابع آب به عنوان شاخص های مهم در ارزیابی این طرح محاسبه شده و در نهایت کارایی این روش با روش مرسوم بکارگیری دریچه های قطاعی، از نظر فنی مقایسه گردیده است.