سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید ادیبی – کارشناس ارشد مکانیک
بیژن فرهانیه – استاددانشگاه صنعتی شریف
حسین افشین – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
رضا مداحیان – دکتری

چکیده:

دراین مطالعه هدف بررسی و طراحی سیستم تهویه ی ایستگاه ها وتونل های زیرزمینی دروضعیت نرمال می باشد به همین منظور میزان گرمای تولیدی توسط منابع حرارتی پایا و ناپایای ایستگاه و تونلهای مترو دبی هوای تازه مورد نیاز جهت تهویه ایستگاه و افت فشارهای مربوطه محاسبه شده است برای بدست آوردن میدان سرعت و دمای با درنظرگرفتن مقدار دبی هوا و افت فشارهای محاسبه شده جریان هوا درایستگاه بصورت سه بعدی شبیه سازی شده است نتایج شبیه سازی نشان میدهدکه سیستم تهویه طراحی شده مناسب بوده و شرایط اسایش درایستگاه فراهم می باشد.