سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش سالانه تقویت کننده های فیبرنوری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محی الدین نریمانی – پژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسین ثقفی فر –
شریفه شاهی –
احمد مطهری نیا –

چکیده:

دراین مقاله ساختارتقویت کننده نوسانگر فیبری با دوطبقه تقویت کننده مدلسازی شده است دراین شبیه سازی اتلافهای توان دمش و سیگنال درمحل جوش فیبر و ترکیب کننده لحاظ شده اند همچنین نتایج بدست آمده نشان میدهدتوزیع توان دمش درطبقه ها باید بگونه ای باشد که بیشترین افزیاش توان سیگنال درطبقه آخر رخ دهد تا اتلاف زیادسیگنال درترکیب کننده تاثیر کمتری دربازده نهایی ساختار تقویت کننده داشته باشد.