سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید زینلی – سازمان انرژی اتمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
اصغر ابراهیمی – صنایع هوافضا
سعید گندمکار – سازمان انرژی اتمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

در این تحقیق استفاده از حفاظ جهت کاهش تاثیر تشعشعات بر تجهیزات الکترونیکی ، بکارگیری نرم افزارها جهت تحلیل مقدار ضخامتshield و تحلیل تحمل تشعشعی مدارها مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب با بررسی اولیۀ مقدار حفاظ مورد نیاز برای محیط تابشی توسط نرم افزار FLUKA , Geant وکد MCNP مشخص شد که برای کاهش مقدار دوز dose) بر روی یک قطعه به مقداری کمتر از۱۰Krad که مقدار بحرانی قطعات الکترونیکی محسوب می شود ، تنها در نظر گرفتن تاثیر حفاظ ماهواره (آلومینیوم gr/cm² ۱-۲ برای کاهش دوز کافی است(اثر خود حفاظی). در ادامه با استفاده از نرم افزار FLUKA و Geant برای محیط تشعشعی فضا در مدار ۱۶۰۰ کیلومتر و زاویۀ شیب۹۰ مشخص شد که میزان تابش محیطی در این حالت برابر۱۵Krad بوده و عامل اصلی ایجاد این دوز در شرایط یاد شده در ماهواره, پروتونها هستند. از اینرو استراتژی تحقیق، بر پایه طراحی حفاظ پروتون برای یک قطعۀ الکترونیک در تابش۱۵Krad قرار گرفت. طراحی این حفاظ بر مبنای استفاده از مواد سبک و سنگین, بصورت لایه ای یا ترکیبی و نیز در نظر گرفتن نوع هندسه حفاظ، توسط شبیه سازی انجام گرفت