سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی شهبازی – دانشکده برق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مجید دهقانی – گروه برق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
غضنفر شاهقلیان – گروه برق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در این مقاله طراحی بالاست الکترونیکی فرکانس بالا با فرکانس متغییر برای لامپ بخار سدیم فشار بالا، با قابلیت تنظیم توان در طول عمر لامپ ارائه شده است. برای طراحی بالاست ابتدا لازم است که ساختار لامپ و بالاست بیان شود، و محدودیت های عملی و استاندارد در زمینه لامپ و بالاس ت معرفی شود. تا باعث بهبود شاخص های کیفیت لامپ و بالاست شود. طراحی بالاست براساس توان ورودی به لامپ می باشد و با الگوریتم برنامه طراحی بالاست، پارامترهای موثر در توان ورودی به لامپ تعیین و بهینه می شوند. روند برنامه به این صورت است که تمام مقادیر و روابط ر یاضی را در برنامه تعریف کرده، تا به ازای هر خازن، برنامه طوری اجرا شود که با تغییرات مقاومت، توان متوسط در بازه فرکانسی متغییر محاسبه شود . این روند برای سراسر عمر لامپ محاسبه می شود، تا توان متوسط به ازای عمر لامپ بدست آید، که نهایتاً یک سلف بهینه پیدا شود که با استفاده از الگوریتم حداقل مربعات خطا، توان متوسط ورودی به لامپ کمترین تغییر را نسبت به توان نامی لامپ داشته باشد مقادیر بهینه الگوریتم، با استفاده از شبی هسازی با نرم افزار متلب بررسی می شوند. و نتایج الگوریتم، مطابق با روند مورد انتظار می باشد که طراحی صحیح بالاست را نشان میدهد.