سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی سلطانی – دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن عسگری –
سمیرا سلطانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

چکیده:

موتور موردمطالعه دراین مقاله یک موتور مغناطیسی دائم دوسو تغذیه بدون جاروبک APFM BLDC DC با استاتور قطب صاف است سیم پیچهای موتور بصورت تک فاز متصل شود هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل و مقایسه عملکرد نتایج بهره برداری موتورهای APFM BLDC درحالت تک فاز است برای مطالعه موتور درحالت بهره برداری یک مدل دینامیکی ریاضی mathematical dinamic mold معرفی شده استکه پایه شبیه سازی بانرم افزار MATLAB/SIMULINK خواهدبود محاسبات برای یک موتور خاص انجام شده که به عنوان یک پمپ آب با روتور مرطوب طراحی شده است نتایج درقالب شکل موجهای الکترومکانیکی درحالت پایدار ارایه شده است زیرا مدل ریاضی ارایه شده برای بررسی درحالت پایدار مناسب است این ویژگی باعث توجیه پذیرشدن استفادها ز این موتور برای فن و پمپ و درجایی که نوسان گشتاور اهمیت چندانی ندارد می شود. موتورتوسط اینورتری که ساختار آن به نوع سیم پیچ بستگی دارد تغذیه می شود.