سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد شهمیری – دانشجویکارشناسی ارشد
سیدناصر علوی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدرضا امینی نیاکی –

چکیده:

درمناطق زیادی از کشور ما هنوز هم بهدلایل مختلفی کشت محصولات بصورت دستی انجام میگیرد این تحقیق به منظور ارایه کارنده ای که قادر به انجام کاشت درزمینهای کوچک کشاورزی باشد انجام شد از این دستگاه میتوان برای کاشت درگلخانه ها و زمینهای کشاورزی کوچک بهمنظور کاشت محصولاتی همچون ذرت نخود لوبیا و انواع ریزدانه ها و .. استفاده کرد کارنده مذکور از نوع کارنده های حفره ساز می باشد قسمت حفره ساز این کارنده از یک چرخ تشکیل شده است که روی آن با فاصله های مشخصی پانچهایی قرار دارند که با چرخش چرخ درزمین فرورفته و بذر را درداخل خاک قرارداده و سپس از خاک خارج می شوند سیستم انتقال بذر این کارنده از یک موزع صفحه ای عمودی تشکیل شده که قادر است بذر را بصورت تک تک یا گپه ای برای کاشت آماده کند برای بررسی عملکرد سیستم طراحی شده از لحاظ سینماتیکی ازنرم فازار آدامز استفاده شد با استفاده از نتایج شبیه سازی مقادیر بهینه a=45درجه زاویه رهاسازی بذر و B=10درجه اختلاف زاویه بین صفحه بذروپانچها طوری پیدا شد که درآن سیستم انتقال بذردرسرعت کاری دستگاه به درستی عمل می کند.