سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد باقری – دانشجوی مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن شمسی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهید باهن

چکیده:

پسته از لحاظ اقتصادی مهمترین محصول کشاورزی در ایران است. امروزه مهمترین خطری که بازارهای داخلی و خارجی پسته را تهدید می کند بالا رفتن هزینه های تولید و پایین بودن عملکرد آن در واحد سطح است که آثار سرمازدگی و پدیده های جوی ناگوار د رمناطق کویری و همچنین امراضی مانند قارچ افلاکسین مزید بر علت شده است. در حای حاضر خشک کن های پسته به صورت ساده و غیر هوشمند عمل می کنند که میزان گرما دهی کنترل می شود و پسته هاس خروجی رطوبت متغیری دارند، آنها یا بیش از حد مرطوب اند و یا بیش از حد خشک. در این تحقیق به منظور افزایش کیفیت و کاهش هزینه های تولید، یک سیستم هوشمند برای ماشین خشک کن پسته طراحی و ارائه شده است. این سیستم با استفاده از میکروکنترلرهای AVR ساخته و برنامه ریزی شده است که با استفاده از سنسورهای رطوبتی و دمایی رطوبت پسته خروجی را کنترل م یکند. با استفاده از این سیستم به میزان قابل توجهی در مصرف انرژی هم صفه جویی می شود. این تحقیق در بهار ۹۱ و د ردانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شده است.