سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جهانگیر باقری – استاددانشگاه جندیشاپور
محسن اسمعیل زاده – کارشناس )B.Sc

چکیده:

مقوله ی اندازه گیری بمثابه اکتساب اطلاعات از دنیای فیزیکی با ابعاد گوناگون زندگی بشر پیوند خورده است امروزه تقاضا برای اندازه گیری دقیق تغییر مکان های خطی افزایش یافته است این مقاله به انالیز طراحی و ارایه ی تکنیکی جدید بمنظور ساخت ترانسدیوسر LVDT و اندازه گیری دقیق جابجایی های خطی می پردازد و کارویژه ای ماژول اکتساب سیگنال هوشمند ذیربط را نیز مورد بررسی قرار میدهد درتکنیک و LVDT ارایه شده اثرخطای فازی کاهش می یابد نوسانات اکلتریکی سیگنالتحریک حذف می شود مسیر حرکت و جابجایی هسته قابل تشخیص م یگردد نیازی به مجموع ولتاژ ثابت سیمپیچ های ثانویه نیست قادر به کاهش اثرغیرخطی نسبت به سنسورازطریق نرم افزار نیز میباشد با استفاده از مبدل آنالوگ به دیجیتال A/D و میکروکنترلرهای مربوطه می توانیم مستقیما پروسه اکتساب سیگنال و قدرمطلق را توسط نرم افزار لحاظ کنیم و ضمن تقلیل اجزای سخت افزار سیستم را از نظر قابلیت اعتماد انعطاف پذیری قابلیت نگهداری و … بهینه کنیم