سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد رحمانی رضاییه – دانشجوی دوره لیسانس مهندسی الکترونیک، ارومیه

چکیده:

سرعتگیر هوشمند سیستمی است که می تواند در مواقع غیر لزوم سرعتگیر ها را به حالت غیر فعال و درمواقع مورد نیاز سرعتگیر ها را به حالت فعال تغییر حالت دهد. اساس سیستم سرعتگیر هوشمند یکسیستم رباتیکی می باشد که متشکل از سیستم های مکانیکی ، الکترونیکی ، هوش مصنوعی می باشد. سرعتگیر هوشمند توانایی تصمیم گیری هوشمند دارد و می توان با تشخیص ترافیک و ساعت های موردنیاز تغییر حالت بدهد. از مزایای این سیستم می توان به کمکبه هدر نرفتن بیهوده بنزین در هنگام عبور از سرعتگیر ها، مدیریت ترافیک، تسهیل ، روان سازی و ایمن سازی عبور و مرور، کاهش تصادفات و پرونده های قضایی اشاره کرد