سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهاب الدین طالبی بادی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه یزد
حسین مهدوی پور – عضو هیات علمی دانشگاه یزد،مجتمع هنر

چکیده:

از دیرباز فضاهای مطلوب سکونتی در روستاها بخش عظیمی از تحقیقات ساخت و ساز ها را به طرف خود جهت داده است با توجه به عوامل موثردر زمینه طراحی و ساخت سکونت گاههای روستایی مثل عوامل اقتصادی فرهنگی و اجتماعی زیست محیطی کالبدی و فناوری ما بجای نزدیک شدن به الگوی سکونتی پایدار و ساده کماکان از هدف دور می شویم دراین تحقیق سعی داریم با مطالعه معیارها و شاخصهای خاص معماری روستایی که به وفور در فضاهای زیستی سنتی و روستایی مان نیز یافت می شود به بهره گیری هوشمندانه مردم بومی در استفاده هرچه بهتر از مصالح و امکانات بومی موجود برای ساخت زیست گاهشان بپردازیم خودکفایی در ساخت زیست گاههای روستایی هدف اصلی این سکونت گاههاست که پیامد اساس اندیشه ی مردم بومی روستایی است که معلول کاهش هزینه مربوط به ساختمان پرهیز از حمل و نقل بی جا استفاده از مصالح بومی افزایش قابلیت و تناسب بین معماری و محیطهای روستایی بوده است هدف از این تحقیق استفاده و کاربرد مصالح و فنون ساختمان مناسب که برپایه اقتصادی مبتنی بر معیشت وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم پایداری زیست محیطی و استحکام و امنیت لازم می باشد.