سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف عباسپورگیلانده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
ضرغام فاضل نیاری – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل مغان
سامان میارعباس کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درزراعت مکانیزه انواع مختفی از کولتیواتورهای مزرعه جهت وجین و مبارزه با علفهای هرز استفاده میشود و بسته به شرایط هرکدام دارای معایب و مزایایی می باشند دربسیاری از مناطق کشور و ازجمله منطقهمغان دراستان اردبیل با کشت وسیع محصولات ردیفی کولتیواتور غلتان و هلالی معمول می باشد ولی به دلیل بافت سنگین عمده خاکهای منطقه اکثرکشاورزان از کولتیواتور هلالی استفاده می کنند که تیغه های آن از نوع مستقیم بوده و نفوذ وپیشروی ان درخاک به نیروی کششی بالا نیاز داشته و ایجاد ارتعاش می کند که منجر به تردد بیش از اندازه تراکتور درمزرعه و فشردگی خاک صدمه به گیاهان اصلی صرف انرژی و زمان زیادی می شود دراین تحقیق یک کولتیواتور ردیفی با سرعت پیشروی بالا و مجهز به تیغه هایی به شکل پنجه غازی مسطح مطابق با شرایط و محصولاتغالب منطقه طراحی و ساخته شد تا نفوذ و پیشروی ان درخاک به راحتی انجام شده و بدون صدمه به گیاه اصلی قادر به کار درسرعت بالا و حداکثر بازده وجین کاری باشد دستگاه بصورت یک ردیفه سوار طراحی و ساخته شد تحلیل های انجام گرفته برای محاسبه استحکام مکانیکی قاب و سایر اجزای دستگاه کولتیواتور هیچگونه کرنش پلاستیکدراجزای دستگاه کولتیواتور مذکور را نشان نداند و تنش درتمام المانهای انتخاب شده کمتر از تنش حد تسلیم بود.