سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا قاضی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در میان مصرف کننده های متعدد انرژی الکتریکی، موتورهای القایی بطور وسیع در کاربردهای مختلف مورد بهره برداری قرار می گیرند. راه اندازی باعث بوجود آمدن فرورفتگی عمیق ولتاژ و جریان یورشی در پریود راه اندازی می گردد که در نتیجه باعث خدشه دار شدن کیفیت تغذیه در توزیع انرژی الکتریکی می گردد. به علاوه این موتورها در شرایط عملکرد نامی دارای بازده خوبی هستند بنابراین در شرایط بی باری و یا بار کم دارای بازده نامطلوبی می باشند و باعث اتلاف انرژی می گردند. دراین مقاله جهت بهبود بازده متور(کاهش تلفات انرژی) و بهبود کیفیت تغذیه(کاهش جریان یورشی و فرورفتگی ولتاژ) در قالب یک طرح پژوهشی یک نوع کنترل کننده توان راکتیو میکروپروسوری، پیشنهاد گردید و پس از طراحی و ساخت، عملکرد آن در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته است.