سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود شهر بانو تژاد – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی ص
یاسر مهدی پور – کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

سالیانه هزاران هکتار از محصولات کشاورزی در اثر حمله پرندگان د رمراحل مختلف رشد محصول از دست می رود و یا دچار خسارت کلی می شود. از جمله روشهای فراری دادن و مبارزه با پرندگان توسط کشاورزان، استفاده از دستاه های تولید صوت و نور و یا مراقبین کشاورزی می باشد که دارای مشکلات متعدد از جمله: عدم کارائی و راندمان لازم،نیاز به انرژی و هزینه بالا و …. می باشند. این پروژه با هدف استفاده از انرژی خورشیدی د رماشین ها و تجهیزات کشاورزی، ترویج و و ارتقای سطح فرهنگ جامعه در کاربرد انرژی های نو در کشاورزی و حفظ محیط زیست انجام گرفت. اجزا سامانه شامل: قسمت مکانیکی و اسکلت دستگاه، موتور و سیستم انتقال قدرت، سیستم صوتی، پانل و سلولهای خورشیدی فتوولتائیک، کیت و مدار الکترونیکی و منبع تغذیه یم باشد. قسمت مکانیکی و اسکلت دستگاه به شکل آدمک و مترسک جهت استقرار در مزرعه ساخته شد و قسمت های دیگر سامانه روی آن نصب و مونتاژ گردید. موتور و سیستم انتقال قدرت ساماه از تجهیزات رباتیک می باشد و امکان چرخش قسمت میانی مترسک را جهت فراری دادن پرندگان امکان پذیر میسازد. جهت افزایش کارائی سامانه در فراری دادن پرندگان از یک کیت الکترونیکی و بلند گو با تولید صوت بلند استفاده شد. چرخش و تولید صوت سامانه در دوره های زمانی مشخص و قابل تنظیم ، توسط یک مدار کنترل انجام می شود، برای استفاده سامانه در ساعات غیر آفتابی و ذخیره انرژی خورشیدی از یک باتری با آمپر ساعت مناسب استفاده گردید. دستگاه در مزرعه بطور موثر باعث ترس، وحشت و فرار پرندگان می گردد، ضمن اینکه از هیچ گونه انرژی فسیلی و الاینده در دستگاه استفاده نشده است و هزینه ساخت دستگاه نیز بالا نمی باشد.