سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا خوش اخلاق – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی،سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان
پرویز مظفری – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی کارخانه زغالشویی زرند
صمد بنیسی – استاد بخش مهندسی معدن،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

درچند سال اخیر عوامل موثربرکارایی مارپیچ درکارخانه زغال شویی زرند بررسی شده و شرایط بهینه برای کارآن تعیین گردیده است جهت کاهش و محدود کردن اثرات بعضی از عوامل ناخواسته درطول مطالعه به دلیل شرایط صنعتی تغییر می کرد تصمیم گرفته شد تا واحد جدایش سیار سیکلون مارپیچ طراحی و ساخته شود تادرشرایط خوراک ثابت تاثیر پارامترهای عملیایت برسری گردند و ازطرفی با توجه به سبک و سیار بودن می توان فراوری مجدد جریانات مختلف درکارخانه را امکان سنجی نمود برای این منظور یک مارپیچ تک شروعه با قابلیتتغییر شیب ساخته شد که حداکثر ظرفیت آن سه تن برساعت است نرمه گیری از خوراک جداکننده مارپیچی ضروری است که توسط سیکلون صورت می گیرد باتوجه به نسبت مقدار ماده راه یافته به ته ریز و خوراک سیکلون سیکلونی دارای حداقل ظرفیت ۶تن برساعت باید طراحی می شود برای طراحی سیکلون ازروش کوچک مقیاس کردن سیکلونهای درحا ل کار کارخانه استفاده شد. با استفاده ازروش مذکور قطر سیکلون مورد نیاز ۲۸ سانتیمتر بدست آمد و با تشابه ابعادی سایر پارامترهای مورد نیاز برای ساخت تعیین شد.