سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید مهدی حسینی – کارشناس ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه
علی محمد نیکبخت – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه
میثم طباطبایی – استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII)
حسن قزبانی – کارشناس ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

بیودیزل به عنوان یک منیع سوختی جایگزین و تجدید پذیر، م یتواند با بکارگیری در موتورهای دیزل به کاهش آلودگی هوا و نیز کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی کمک نماید. تا کنون فرایندهای متعددی برای تولید بیودیزل ارائه شده اند ولی روش ترانس استریفیکاسیون با کاتالیزور بازی در راکتور بچ مرسوم ترین آنهاست که با هزینه ای نسبتا کم می تواند میزان محصول معقولی را تولید نماید. در سالهای اخیر مطالعات روی سنتز بیودیزل بر روی توسعه تکنولوژی فرآیند تشدید متمرکز شده اند. هدف از این کار ، طراحی و ساخت نوعی راکتور مخزنی همزن دار بچ نوین برای تولید بیودیزل استاندارد بود. جهت یکنواخت سازی همزنی و همچنین فراهم سازی انکان جداسازی فازی بین بیو دیزل و گلسیرین تولید شده ، انتهای قسمت استوانه ای مخزن راکتور بصورت مخروطی ساخته شد. همچنین یک همزن منحصر به فرد هلیسی شبه ریبون جهت نصب در ساختمان این راکتور طراحی و ساخته شد. برای تولید بیودیزل از روش ترانس استریفیکاسیون استفاده گردید. مواد اولیه یبکار گرفته شده شامل : روغن سویا و متانول با نسبت مولی ۶:۱ الکل به روغن کاتالیزور KOH به میزان ۱ درصد مزنی روغن بود. بیودیزل تولیدی با استاندارد بسیار معتبر مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. شکل خاص همزن هلیسی شبه ریبون، حرکت مارپیچ وار آن، و برشی که به مایع وارد می کند، سبب شد تا فازهای نا محلول الکل کل و روغن بخوبی در یکدیگر حل شده و نیاز به پمپ سیرکولاسیون را که عمدتا در این نوع راکتور ها جهت یکنواخت سازی همزنی بکار می رود را از بین ببرد. همچنین استفاده از این نوع همزن، تعداد دفعات آبشویی را به دو مرتبه کاهش داد . بیو دیزل تولیدی توانست استاندارهای ASTM-D6751 و EN-14214 را احراز نماید.