سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهه آژیر – مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانودانشگاه فردوسی مشهد
ریحانه اتفاق –
ناصر شاه طهماسبی –
دریه امیری – آزمایشگاه قارچ شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله ابتدا لایه های نازک ZnO و SnO2 به روش اسپری پایرولیزیز لایه نشانی شده است این لایه ها توسط پراش اشعه x و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مشخصه یابی می شود سپس کپک آسپرژیلوس نیجر که دربستر مناسب آماده رشد شدها ست درمعرض این لایه ها قرار میگیرد با استفاده از سیستم طراحی شده مقاومت الکتریکی نانوسیستم حاضر درمعرض گازهای متصاعد شده از کپک آسپرژیلوس نیجر اندازه گیری میگردد و اثر زمان روی تغییرات مقاومت الکتریکی نانوحسگر مورد مطالعه قرارمیگیرد.