سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین صادقی – مرکز تحقیقات زمین لرزه شناس دانشگاه فردوسی مشهد
احمد شوشتری –
محجوبه مسکرانیان –

چکیده:

کشور ایران برروی کمربند زلزله قرار گرفته و هرسالزلزله های زیادی درنقاط مختلف کشور اتفاق می افتد که بعضا باعث تلفات جانی و مالی زیادی میگردد بررسی اثرات تخریبی زلزله معمولادرزمینه تحقیقات آزمایشگاهی و یا مدلسازی عددی انجام می پذیرد از آنجایی که پدیده زلزله در مدت زمان کوتاه و بدون اعلان قبلی رخ میدهد امکان بررسی آثار این رخداد بررفتار لرزه ای ساهز ها به صورت عملی وجود ندارد اخیرا درکشورهای پیشرفته میزهای لرزان با ابعاد بزرگ بکارگرفته شده که بررسی بررفتار ساختمان ها با مقیاس یک به یک و تحت رکوردهای واقعی زلزلها را امکان پذیر نموده انددراین مقاله به مراحل ساخت یک میز لرزان دو محوری با ابعاد ۵۵ سانتی متردر۵۵ سانتی متر پرداخته می شود دامنه حرکت درهر جهت ۲۰ سانتی متر بصورت افقی می باشد حرکت دقیق میز توسط بازخورد جابجایی حاصل می شود.