سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

می خوش حسین زاده قره قاشلو –

چکیده:

درصنعت ساخت و تولید از انواع و تعدادزیادی از قیدوبندها به منظور بستن و صلبیت قطعات صنعتی جهت انجام عملیات مانند فرزکاری تراشکاری دریل کاری بستن قالب های پلاستیک روی محل خود درروی دستگاه های تزریق پلاستیک و غیره استفاده گردیده و عملیاتذکر شده را انجام میدهند دربیشتر مواقع اپراتور یا کارگرفنی مجبور است برای صلبیت و محکم نگهداشتن قطعاتی از صفحاتی سوراخدار مانند شکل زیر استفاده کند پس درروش فعلی تولیدات کارگاهی وتولیدات دسته ای از این روش استفاده شده که دارای معایب فراوان زیر است به ازای هرقطعه متفاوت که روی صفحه فلزی نشانداده شده درشکل بسته می شود حداقل دو سوراخ باید زده شود که به نسبت قطر ابزار و مقدارزمانی که اپراتور برای آن صرف می کند هزینه هایی را به دنبال خواهد داشت این سوراخهای ایجاد شده باید قلاویز یا به عبارتی بصورت مهره درآیند که قطعات صنعتی روی صفحه فلزی بسته شوند طبق شکل که بازهم برای قلاویز کردن قطعات از نظر زمانی و هزینه دچار مشکل خواهیم شد.