سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین بدرنژاد – دکترا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فریبرز رشیدی – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

طراحی ساخت و اثر سوزش فرسایشی سوخت جامددرموتور نمونه کوچک مورد بررسی قرارگرفته است موتور طراحی شده شامل سه عدد سوخت استوانه ای درون سوز – برونسوز درقسمت موتور می باشد دراین مقاله رابطه جدیدی برمبنای مطالعات کتابخانه ای و آزمایشات انجام گرفته در خصوص نرخ سوزش فرسایشی سوخت جامد مرکب بدست آمده است سوزش فرسایشی برای فشارکاری و فلاکس جرمی که درپورت اتفاق می افتد مورد بررس قرار میگیرد دراین تحقیق معادله ای کاربردیدر طراحی گرین بدست آمد که علاوه بر پارامتر فشار سرعت خطی نیز درآن لحاظ شده است نتایج حاصل بیانگر این مطلب است که تغییرات دما درطول موتور تقریبا ثابت و درانتهابه شدت کاهش می یابد.