سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد رحمانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
یوسف حجت – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
محمد دادخواه تهرانی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله به تشریح روند مراحل طراحی و ساخت یک موتورخطی الکترواستاتیک با کنترل مدار باز پرداخته میشود. موتورهای الکترواستاتیک دارای مزایای زیادی از جمله سادگی ساختار، عدمپیچیدگی ساخت و حجم کم میباشند. موتور خطی الکترواستاتیک طراحی شده از دو قسمت اصلی استاتور و اسلایدر تشکیل شده است. استاتور موتور طراحی شده به شکل استوانه بوده و به صورت سه فاز سیمپیچی شده است. اسلایدر آن نیز به شکل استوانه و از جنس شیشه است. در این موتور استاتور در داخل اسلایدر قرار میگیرد و اسلایدر بر روی بالشتکی از هوا (به جهت کاهش اصطکاک) در راستای محور استاتور حرکت میکند. برای کنترل جابجایی، سرعت و شتاب موتور، برنامهای در نرمافزار متلب نوشته شده است. این برنامه قادر است که اسلایدر موتور را در هر موقعیت دلخواه (در محدوده کورس حرکتی موتور) با دقت ۳۰ میکرون موقعیتدهی کند. همچنین پارامترهای عملکردی موتور از جمله میزان جابجایی،سرعت و شتاب به روش تحلیلی و تجربی بهدست آمده است.