سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا ریاحی مدوار – صنایع الکترواپتیک صا ایران، پژوهشکده الکترواپتیک و لیزر
حسین خلیلیان –
سیدمهدی موسوی –
ذوالنور تقوی –

چکیده:

دراین پژوهش منبع تغذیه برای راهاندازی لیزر دیود به روش کنترل خودکار جریان طراحی و ساخته شده است. با توجه به حساسیت بالای این لیزرها به الکتریسته ساکن و ولتاژ منفی، حفاظتهای معمول جهت عملکرد مطمئن در نظر گرفته شده است. افزایشپهنای پالسبیش از حد مورد نظر سازنده لیزر دیود، باعث آسیب دیدن آن میشود، بنابراین با یک روش ابتکاری پهنای پالس جریان کنترل شده است. افزایشناگهانی بیش از حد جریان یا ولتاژ لیزر دیود سبب تخریب جدی در لیزر دیود میشود. برای جلوگیری از این تخریب مدارهای کنترل جریان و ولتاژ با پاسخ دهی بسیار سریع طراحی و ساخته شدهاند. در این منبع تغذیه قابلیت تنظیم پهنای پالسو فرکانسجریان عبوری از لیزر دیود به کمک صفحه کلید وجود دارد که رویLCD هم نمایش داده میشوند. همچنین ولتاژ و پیک جریان عبوری از لیزر دیود را به کمک مولتیترن میتوان تنظیم کرد