سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روح الله طالبی – کارشناسان ارشد مهندسی مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابراهیم فتحی –

چکیده:

پروژه انتقال آب گلاب بخشی از طرح تامین و انتقال آب به حاشیه کویر می باشد که به منظور انتقال آب به حاشیه کویر می باشد که به منظور انتقال آب رودخانه زاینده رود به شهر کاشان در حال اجرا است طول این تونل درمجموع حدود ۱۱/۵ کیلومتر و از رودخانه زاینده رود تا تصفیه خانه کاشان به اجرا گذاشته شده و شامل احداث تونل اصلی مغار پمپاژ در محل تقاطع تونل اصلی و دسترسی اجرای تونل دسترسی و ساخت سازه آبگیر مشتمل برابنیه آبگیری کانال و سازه رسوب گیر می باشد مغار ایستگاه پمپاژ گلاب با ابعاد ۱۶/۰۳×۱۸/۴×۶۱/۴ متر دارای سطح مقطعی درحدود ۲۷۳/۲۵ متر مربع می باشد هدف از اجرای این مغار پمپاژ و انتقال آب تونل اصلی به لوله ای با قطر ۱۴۰۰ میلیمتر درداخل تونل دسترسی و از آنجا به تصفیه خانه کاشان می باشد. در مقاله حاضر به بررسی کلیات مربوط به روش اجرا و طراحی و تعیین سیستم نگهداری موقت مغار مذکور پرداخته شده است.