سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی رحمانیان –

چکیده:

مطالعه پیرامون رخداد و رفتار زمین لغزش ها به منظور پایدار سازی و کاهش خطرات ناشی از آنها همیشه مورد توجه مهندسان بوده است. یکی از مسائل مهم در مطالعه زمین لغزش ها تعیین هندسه و عمق سطح گسیختگی است. امروزه روش های مختلفی برای بررسی هندسه زمین لغزش وجود دارد. روش های ژئوفیزیکی بویژه روش مقاومت ویژه الکتریکی, یکی از ارزانترین و سریع ترین روش ها است. در این تحقیق هدف فراهم کردن یک بستر مناسب برای انجام مطالعات ژئوالکتریک روی مدل های آزمایشگاهی و کوچک مقیاس به منظور یافتن بهترین روش ها برای مطالعه زمین لغزش به روش مقاومت ویژه الکتریکی است. برای رسیدن به این هدف یک مدل فیزیکی شبه زمین لغزش داخل یک تانک ژئوالکتریک طراحی و ساخته شد. مراحل آماده سازی و انجام تست های مختلف روی تانک ژئوالکتریک به منظور رسیدن به بهترین نتیجه طبق آخرین یافته ها دراین زمینه, انجام گرفت. نتیجه نهایی مطالعه ژئوالکتریک, تهیه مقطع مقاومت ویژه ای است که بر مدل ساخته شده انطباق بسیار خوبی دارد و موید این واقعیت است است که می توان تحقیقات گسترده ای در مورد روش های مختلف ژئوفیزیکی و نتایج آنها روی مطالعه زمین لغزش انجام داد و بهترین روش را برای کار صحرایی انتخاب کرد.