سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین فرزانه فرد – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده برق و کامپیوتر
بابک هنرجو –
سیدرضا مطهری –

چکیده:

هاIGBT به سبب فوائد شاخص خود از جمله سادگی درایو و قابلیت کلیدزنی در فرکانسهای بالا، به طور گسترده در مبدلهای سوئیچینگ مورد استفاده قرار می گیرند . قابلیت تحمل ولتاژ و انتقال توان بالا با چگالی توان بالاتر و قیمت ارزانتر نسبت به ماسفتها باعث شده است این کلیدها در توانهای بالا جایگزین ماسفتها شوند . فرکانس عملکردIGBT ها به دلیل مسئله دنباله داری جریان در آنها محدود است و برای استفاده از این کلیدها در فرکانسهای بالا باید تلفات خاموشی آنها کاهش یابد، برای این منظور روشهای ZVZCS معرفی شده اند. در این روشها که از تکنیک شیفت فاز برای درایو سوئیچها استفاده می شود شرایط ZVS برای س وئیچهای پیشفاز با اضافه کردن خازنهای اسنابر دو سر آنها و شرایطZCS برای سوئیچهای پسفاز با صفر کردن جریان اولیه در مرحله هرزگردی تامین می شود. در این مقاله یکی از روشهای ZVZCS انتخاب و نحوه عملکرد مبدل شرح داده شده است، سپس پیاده سازی مبدل در توان۳KW و فرک انس سوئیچینگ۳۰KHZ و ولتاژ خروجی Volt350 به همراه نتایج شبیه سازی و عملی ذکر شده است.