سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی قلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبری
مجید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبری
ساسان یزدانی – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

اخیرافولادهایی تحت عنوان فولاد بینیتیدما پایین نانو ساختار به دلیل نیاز صنایعهمچون صنعت خودروسازی ، صنایع نظامی وصنعت راه آهن و به دلیل استحکام ،سختی و انعطاف پذیری مناسبتوسعه یافته اند. دراین مقاله روش طراحی و ساخت فولاد نانوساختار با استحکام بالا بدون بکارگیری فرآیند های پرهزینه همچون عملیات تغییر شکل شدید یاعملیات حرارتی سریع موردبررسی قرارگرفت. طراحی دو فولاد آلیاژی براساس تاثیر منگنز و نیکل بر پایداری حرارتی آستنیت باقیمانده با استفاده از مفاهیمT`0،T0و منحنیTTTیکسان توسط مدل ترمودینامیکیMUCG83صورت گرفت. سپس ریخته گری ، عملیات تصفیه تحت سرباره الکتریکیESR) همگن سازی و نورد گرم بر روی شمش هاانجام شد.عملیات آستمپرینگ جهت تعیین زمان بهینه در دماهای ۲۰ ۲۵۰ و۳۰۰در ۵ زمان مختلف انجام شد. ابتدا آزمون سختی سنجی برای تعیین زمان بهینه عملیات آستمپرینگ انجام گرفت و سپس آزمون ضربه و سختی سنجی جهت بررسی پایداری حرارتی آستنیت باقیماندهاستفاده شد