سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحسین موسوی – پژوهشگر پژوهش سرای ابن سینا
فرشید جعفری –
کیوان منکچیان –
فاطمه سخایی –

چکیده:

در این پژوهش طراحی و ساخت فتوراکتوری که قابلیت استفاده از فرآیند فتواکسیداسیونی ((H2O2/UV را دارد، مد نظر است. حجم راکتور طراحی شده ۲ لیتر (۰/۵ لیتر مخزن و ۵/۱ لیتر راکتور)، مجهز به لامپ۱۵ وات و پمپ ۵/۱۳ وات است. در این کار از یک ماده مونوآزوی اسیدی (ایندیگو کارمین AB74) که در پساب های پساب رنگی صنایع مختلف از جمله نساجی، داروسازی، کاغذ سازی و… وجود دارد، به عنوان آلاینده استفاده شده است. فرآیند اکسیداسیون پیشرفته فرآیندی است که در آن یک ماده اکسید کننده قوی به در حضور تابش اشعه، رادیکال های آزاد(OH˙) تولید کرده که موجب تخریب لایه های رنگی می شود. در این مطالعه پارامتر های کلیدی موثر در فرآیند تخریب رنگ از جمله غلظت ماده اکسید کننده، pH محلول، غلظت رنگ و دمای واکنش، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین معادله های سینتیکی واکنش نیز به دست آمد.نتایج به دست آمده از آزمایش ها نشان می دهد که مقدار ۲۰ برابر هیدروژن پراکسید به عنوان ماده اکسید کننده نسبت به رنگ ، مقدار بهینه واکنش بوده که خود بیانگر این مطلب است که افزایش بیش از حد ماده ی اکسید کننده موجب کاهش سرعت واکنش نسبت به حالت بهینه می شود.همچنین نتایج به دست آمده از آزمایش ها نشان می دهد که با افزایش pH محیط سرعت رنگبری افزایش می یابدو با کاهش غلظت رنگ و افزایش دمای واکنش میزان رنگبری افزایش می یابد.