سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید نظری – تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار پونک باختری، پژوهشگاه نیرو
امیر سهرابی کاشانی – تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار پونک باختری، پژوهشگاه نیرو
مهسا علایی – تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار پونک باختری، پژوهشگاه نیرو
حمید ادیب زاده – تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار پونک باختری، پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در این مقاله سیستم پایش مداوم ساخته شده در پژوهشگاه نیرو جهت اندازه گیری گازهای حاصل از احتراق(با هدف کنترل احتراق و کنترل بار آلودگی تولیدی نیروگاه ها) معرفی شده است. این سیستم پایش مداوم با در نظر گرفتن کلیه استانداردهای مطرح بین المللی موجود ساخته شده و قابلیت اندازه گیری گازهای حاصل از احتراق، دما و فشار دودکش را داشته و هم اکنون بر روی دودکش واحد ۱۵ Hitachi نیروگاه ری نصب گردیده است. اندازه گیری گازهای NO>CO2,CO و SO2 به روش (Non- Dispersive Infrared) NDIR و O2 به روش الکتروشیمیایی انجام می شود. در این سیستم پایش مداوم غلظت گازهای حاصل از احتراق برحسب ppm و mg/m3 و g/sec هر گاز پس از کسب اطلاعات مربوط به دما و فشار و دبی گاز دودکش قابل بصورت گرافیکی و متنی قابل دسترسی خواهد بود. به منظور مقایسه نتایج اندازه گیری حاصل از سیستم پایش مداوم طراحی شده با مقادیر واقعی، از یک پایشگر تجاری قابل حمل استفاده شده است. در طی سه مرحله آزمون در شرایط کاری متفاوت نیروگاه کار آنالیز گازها انجام گردید. بر اساس استاندارد EN14181(استاندارد کنترل کیفی پایشگرهای مداوم گازی)، از بین داده های ثبت شده در برگه های آزمون تعداد ۱۵ جفت داده جهت انجام آزمون تغییر پذیری برای هر کدام از گازهای CONOx ,SO2 , CO2 انتخاب شدند. با توجه به روابط آماری ارائه شده در استاندارد مذکور آزمون تغییر پذیری در مورد اندازه گیری این گازها توسط سیستم پایش مداوم به همراه تست های دوره ای تعیین ثبات صحت و دقت نتایج اندازه گیری با استفاده از منحنی کنترلی شیوهارت با موفقیت انجام شد.