سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید قاسمی – دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر
مجید مقدادی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

طراحی و ساخت سیستم مدیریت کنتورهای مکانیکی خانگی حاضر کهدرسازمان مالکیت های صنعتی و فکری بصورت اختراع به ثبت رسیده است جهت حل مشکلات این کنتورها طراحی و ساخته شده است عملکرد دستگاه شامل اعمال سیاست های توزیع بصورت برخط استعلام رقم کنتور چاپ فیش صورت حساب تصمیم گیری هوشمند درمواقع اضطراری قطع و وصل اشتراک درمواقع ضروری و … می باشد درطراحی و ساخت دستگاه مورد نظر که شامل یک سیستم نرم افزاری و سخت افزاری درطرف کاربر و همچنین درطرف مرکز کنترل می باشد از یک سیستم تلفنی موبایل دوطرفه استفاده گردیده است نرم افزار طرف مرکز کمنترل با ارسال پیامهای مشخص از طریق خطوط مخابرایت کشوربصورت بی سیم به نرم افزار اطراف کاربر درخواست اطلاعات مورد نظر را می نمایند و همچنین از فرامین مورد لزوم هم به طریق مشابه ارسال میگردد از طرف کاربران نیز به طریق مشابه اطلاعات خواسته شده به مرکز کنترل قابل ارسال می باشد.